Matavfall den tredje största klimatboven

Foto: Foerster

Runt 100 miljoner ton mat går till spillo varje år inom EU, siffror som bara väntas stiga. Nu lanseras ett EU-projekt som syftar till att bromsa den stegrande utvecklingen. 

Matavfallet är idag den tredje största utsläpparen av klimatgaser. EU:s nya stora satsning ”Resource efficient food and drink for the entire supply chain”, eller Refresh, samlar företag, konsumentorganisationer, universitet och forskningsinstitut för att ta ett helhetsgrepp på problemet med det stora matsvinnet.

Sammanlagt ingår tolv europeiska länder och Kina i projektet med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och IVL Svenska Miljöinstitut som svenska partners.

– SP leder den del av arbetet som handlar om att beräkna miljöpåverkan och livscykelkostnaderna för olika åtgärder att minska matsvinn och ta tillvara på de restströmmar som ändå uppkommer, berättar Karin Östergren, forskare på enheten Food & Bioscience på SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i pressmeddelande från institutet.

Beräkningar visar att matavfallet om fem år kan ha ökat till hela 120 miljoner ton per år om inget görs.

– Att minska matavfallet är en av de viktigaste åtgärderna för att minska klimatpåverkan från livsmedelssystemet, säger Karin Östergren.

Här i Sverige kan vi hitta flera exempel på satsningar som syftar till att tillvarata matavfallet. Stockholm Vatten vill, som Supermiljöbloggen rapporterade om i juni, satsa på att bygga Sveriges största sorteringsanläggning för matavfall för att kunna uppnå målen med att sortera 50 procent till 2018 och 70 procent till 2020.

Annat positivt exempel återfinns i Uppsala där det redan finns ett utvecklat system där komposten sorteras separat redan i hushållen för att sen förvandlas till bland annat biogas som driver stadens bussar, fjärrvärme och biogödsel.

Imorgon kan ni läsa ytterligare om matsvinnet i inlägget ”Roliga grönsaker börjar säljas i matbutiken”.

Miljö online2

Liknande artiklar