Obama om klimatet: Vi måste göra mer

Foto: Dubhe

Under sitt tal i Alaska klargjorde presidenten resans syfte, nämligen att driva klimatfrågan framåt. 

Ingenstans syns effekten av klimatförändringarna så tydligt som i Arktis, menar Barack Obama. I talet jämförde han klimathotet med en krissituation:

Om ett annat land hotade att förgöra en amerikansk stad så skulle vi göra allt som står i vår makt för att försvara oss. Klimatförändringarna utgör ett sådant hot här och nu.

Vidare menade Obama att tiden för att rädda vår enda planet är nu:

Av alla frågor är denna den viktigaste att inte ta tag i försent.

Obama passade också på att kritisera den egna regeringens beslut att tillåta oljeborrning i Arktis.

För att sätta ljus på klimatfrågan kommer presidenten att vandra på Exit Glacier, en glaciär som håller på att smälta bort på grund av den globala uppvärmningen. Med på vandringen finns den brittiske TV-äventyraren Bear Grylls.

Obama har gjort klimatet till en stridsfråga under sin andra presidentperiod. För en månad sedan gick han ut med planerna att minska landets utsläpp med en tredjedel under kommande 15 år.

Miljö online2

Liknande artiklar