Regeringarna sviker tvågradersmålet

Foto: Simon Reinhardt

Inför klimattoppmötet i Paris i december ska alla länder lämna in sina planer för kommande utsläppsminskningar. De uppgifter som än så länge lämnats in visar att åtagandena inte är i närheten av att nå tvågradersmålet.

Åtagandena kallas Intended Nationally Determined Contributions (INDC) och har än så länge lämnats in av 56 länder som står för 65 procent av de globala utsläppen och 43 procent av den globala befolkningen. Där ingår bland annat EU.

Climate Action Tracker (CAT) menar att åtagandena inte blivit bättre sedan klimatmötet i Lima förra året, där de föreslagna åtagandena istället skulle leda till mellan 2,9 och 3,1 graders uppvärmning till 2100.

CAT klassar alla länder i kategorierna Förebild, Grönt, Gult, Rött och Grått, där grönt innebär att det är tillräckligt för att hålla oss under två grader. EU:s åtaganden klassas som medium, vilket innebär att resterande länder behöver täcka upp för EU:s tillkortakommanden om vi ska nå tvågradersmålet.

Än så länge väntas det asiatiska landet Bhutan bli bäst i klassen, och den enda som klassas som förebild för sitt trovärdiga mål att fortsätta vara koldioxidneutrala.


Bedömning av INDC än så länge:

Förebild: Ingen,

Grönt: Marocko och Etiopien,

Gult: Schweiz, EU, Norge, Mexiko, USA, Kina,

Rött: Ryssland, Kanada, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Australien,

Osäkert: Gabon

Miljö online2

Liknande artiklar