Statsministern om Rockströms förslag: Bollen ligger hos Miljömålsberedningen

Foto: Anders Hellberg

Stefan Löfven säger till Supermiljöbloggen att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Hur snabbt det ska gå är upp till de sju politikerna i Miljömålsberedningen.

I dag presenterade regeringen vilka satsningar inom klimat- och energiområdet (pdf) som kommer finnas med i höstens budget, som publiceras i sin helhet i nästa vecka. I sin regeringsförklaring under gårdagen gjorde statsminister Stefan Löfven (S) klart att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, något han upprepade under en pressträff (webbsänd) i Stockholm i dag.

– Det gör vi inte bara för att det är moraliskt rätt gentemot barn och barnbarn och oss alla. Utan vi gör det lika mycket för att det är ekonomiskt smart och bidrar i vår jobbagenda, sa statsministern bland annat.

Supermiljöbloggen fanns på plats och passade på att fråga Stefan Löfven hur han ser på professor Johan Rockströms förslag att Sverige borde sikta på att bli – inte ett av de första – utan det första fossilfria välfärdslandet i världen. Statsministern svarade att bollen just nu ligger hos Miljömålsberedningen, den parlamentariska grupp som i januari fick i uppdrag (pdf) av regeringen att till nästa år föreslå hur det kan utformas ett klimatpolitiskt ramverk och en strategi för en samlad och långsiktig klimatpolitik.

– Det har funnits en för dålig struktur på målsättningarna. Nu går man igenom det här noggrant för att se hur vi kan ta oss framåt, och vilka delmål vi kan sätta upp, säger Stefan Löfven till Supermiljöbloggen.

Syftet med Miljömålsberedningen, som inrättades 2010, är just att nå en bred politisk samsyn kring några av de svåraste områdena inom miljöpolitiken. Miljömålsberedningen är sammansatt av ledamöter från sju av riksdagspartierna, samt sakkunniga utsedda av regeringen.

Ledamöter
Ordförande: Anders Wijkman
Rickard Nordin (C)
Lars Tysklind (FP)
Irene Oskarsson (KD)
Johan Hultberg (M)
Stina Bergström (MP)
Matilda Ernkrans (S)
Jens Holm (V)

Sakkunniga
Maria Sunér Fleming (Svenskt Näringsliv)
Sven-Erik Hammar (Lantbrukarnas Riksförbund)
Johanna Sandahl (Naturskyddsföreningen)
Eva Thörnelöf (Naturvårdsverket)
Lovisa Hagberg (Världsnaturfonden WWF)
Lisbeth Schultze (Länsstyrelsen i Västra Götalands län)
Ann-Sofie Eriksson (Sveriges Kommuner och Landsting)
Maria Gardfjell (Uppsala kommun)
Klas Lundberg (SSAB)
Nina Ekelund (Hagainitiativet)
Johan Hall (LO)

Miljö online2

Liknande artiklar