Volkswagen-skandalen kan ha orsakat utsläpp på uppemot en miljon ton föroreningar per år

Foto: Dual Freq (GNU Free Documentation License)

Denna vecka avslöjades Volkswagens enorma utsläppsbedrägeri. De har erkänt att de manipulerat utsläppstesterna på 11 miljoner bilar. Utsläppsfusket kan totalt ha orsakat hundratals ton ton kväveoxidutsläpp per år. I Sverige kan  60 000 bilar vara påverkade. 

Detaljer om hur fusket har gått till är inte helt kända än, men troligen är det kvävereningssystemet som  har manipulerats på dieselbilarna.  Bildatorn har kunnat känna av när den testas och bilens kväveutsläpp har då kunnat bli upp till 40 gånger lägre än vad de är i vanlig trafik, skriver DN.

Enligt analyser från tidningen The Guardian kan utsläppsfusket har orsakat 237 000- 949 000 ton kväveoxidutsläpp per år. Som jämförelse kan sägas att Västeuropas största kraftverk, Drax i Storbritannien, släpper ut 39 000 ton kväveoxid per år. Bara i Storbritannien bedöms utsläppen från dieselbilar orsaka 5800 dödsfall per år.  Kväveoxider förvärrar problemen för dem som redan har astma eller lungproblem.

Volkswagen riskerar böter på 18 miljarder dollar och USA:s Justitiedepartement har inlett en brottsundersökning. Den tyska regeringen meddelade idag att Volkswagen även har manipulerat avgastester i Europa, dock är det oklart hur många bilar det handlar om. I Sverige kan det finnas 60 000 bilar som Volkswagen har fuskat med, skriver Svenska Dagbladet.

Miljö online2

Liknande artiklar