Avstängd kärnkraftsreaktor kommer inte starta igen

Foto: OKG

Frågetecken finns kring ytterligare en svensk reaktor. 

I dag kom beslutet att två reaktorer vid Oskarshamns kärnkraftverk kommer tas ur drift snarast möjligt. Detta innebär att reaktor 2, som varit avstängd sedan 2013, inte kommer att startas igen, medan reaktor 1 kommer att stängas någon gång under perioden 2017-2019, det här rapporterar TT Nyhetsbyrån.

Enligt ett pressmeddelande från majoritetsägaren Eon är det en kombination av låga elpriser, en höjd effektskatt på kärnkraft samt tillkommande krav på omfattande säkerhetsinvesteringar som gör att det inte går att få lönsamhet i verksamheten.

Som Supermiljöbloggen skrev om i går finns det även frågetecken kring en reaktor vid Ringhals kärnkraftverk, som i dag är avstängd för revision. Här vill man ta reaktorn i drift med funna och icke åtgärdade defekter i reaktorinneslutningens bottenplåt, men nyligen rapporterade Miljöaktuellt att Strålsäkerhetsmyndigheten inte är nöjda med det underlag som lämnats in till myndigheten utan anser att en fullständig bedömning ej har gjorts av om det föreligger tillräckliga säkerhetsmarginaler för fortsatt drift. Enligt majoritetsägaren Vattenfall planeras reaktorn att tas i drift inom knappt en månad, något som bland annat har ifrågasatts av Greenpeace som menar att det är tveksamt om reaktorn alls kommer återstartas.

Miljö online2

Liknande artiklar