Chile satsar på både kol och klimat

Foto: Alobos Life

Under ett toppmöte har Chile nu presenterat sina klimatambitioner. Målet: att minska utsläppen av växthusgaser med 30 procent till 2030 jämfört med 2007. Landets president, Michelle Bachelet, sa också att målet skulle kunna utökas till mellan 35 och 45 procent om ekonomisk tillväxt och internationellt stöd tillåter det.

Utöver detta räknar Chile också med att plantera 100 000 hektar skog som ska suga åt sig den redan existerande koldioxiden i atmosfären. Landet vill även minska utsläppen av kimrök, det vill säga det koldamm som ofta figurerar i exempelvis smog och andra luftföroreningar. Konsekvenserna av detta är ödesdigra då 3,3 miljoner människor årligen dör runt om i världen till följd av undermålig luftkvalitet.

Chile är idag ett av länderna som är mer utsatt för klimatförändringar. Landet befinner sig i en katastrofbenägen region, vilket på senare tid har visat sig i form av härjande löpeldar blandat med extrema skyfall och översvämmade ökenområden. I somras utlystes dessutom nödläge och tillfällig nedstängning till följd av svåra luftföroreningar i Chiles huvudstad Santiago.

Situationen har fått presidenten att införa Sydamerikas första kolskatt till 2018, men trots landets sårbara position och sitt nyfunna klimatintresse har landet fortsatt exploatera och expandera inom kolsektorn. För ett par år sedan påbörjades ett omfattande kolbrytningsprojekt i landets södra delar och det senaste tillskottet bland kolkraftverken är satt att tas i drift senare i år.

Miljöminister Pablo Badenier kommenterade målen under toppmötet:

Att agera nu är inte utmärkande för rika länder, det är utmärkande för intelligenta länder.

Om Chile lyckas uppnå sina mål återstår att se, men i skenet av den fortsatta kolindustrin verkar uttalandet en smula märkligt. Fast det är klart, Badenier kan ju ha talat om någon annan.

Miljö online2

Liknande artiklar