Cirkulär ekonomi kirrar miljömålen

Foto: Miljö -och Energidepartementet

Att främja en cirkulär ekonomi, förebygga miljöproblemen och förändra styrmedlen. Det föreslår Naturvårdsverket efter att ha sett över och utvärderat Sveriges miljömål.

Det var i förra veckan som Naturvårdsverket lämnade över sin utvärdering av Sveriges miljömål till regeringen. Sammanlagt rör det sig om 32 förslag som sträcker sig över flera områden såsom näring, finans, konsument, transport, energi och skogs- och jordbruk.

Miljö är en tvärgående fråga eftersom samhället och människan är beroende av ekosystemens många tjänster. För att nå miljömålen och en ekologiskt hållbar framtid behöver samhällets alla sektorer bidra. Det behövs miljöinsatser i alla politikområden, säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande från myndigheten.

Naturvårdsverket vill att vi ska återanvända och reparera, och menar att vi måste ha ett skattesystem som främjar en cirkulär ekonomi för att kunna bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan.

Enligt myndigheten handlar dagens styrmedel till största del av att begränsa och kompensera för skador på miljön istället för att förebygga problemen. Som förslag läggs därför fram förebyggande styrmedel som bland annat ska minska utsläpp vid transporter och en utredning av momsdifferentiering för en hållbar konsumtion.

Miljöbalken, skogsvårdslagen, plan- och bygglagen, vattenförvaltningen, kemikalielagstiftningen, landsbygdsprogrammets miljöersättningar och en rad andra styrmedel inom klimat- och luftområdet är i centrum för flera av miljökvalitetsmålen. Men styrmedelen räcker inte i sin nuvarande form och därför föreslår Naturvårdsverket en rad förändringar för de redan befintliga styrmedlen.

Mer om utvärderingen kan du läsa på Naturvårdsverkets hemsida.

Miljö online2

Liknande artiklar