EU:s utsläpp minskar

Foto: Greenpeace

Men fler åtgärder måste sättas in om 2030-målet ska nås.

I en ny rapport från European Environment Agency, EEA, framgår att utsläppen från EU:s medlemsstater minskade med fyra procent under 2014, jämfört med året innan, mycket tack vare att det var ett ovanligt varmt år vilket påverkade efterfrågan på energi.

EU:s mål är att minska utsläppen med 20 procent till år 2020, jämfört med 1990 års nivåer. Förra året hade EU klarat detta och minskat utsläppen med 23 procent.

Men de kommande åren ser det ut att gå betydligt trögare varnar EEA. Med redan beslutade åtgärder kommer utsläppen minska med 25 procent till 2020 och med bara 30 procent till 2030 – långt ifrån EU:s mål om 40 procents minskningar.

Som EEA:s chef Hans Bruyninckx uttrycker det:

– Our report shows that the EU is on track towards its 2020 climate targets. The report also shows that to achieve our longer-term goals for 2030 and 2050, a fundamental change is needed in the way we produce and use energy in Europe.”

Miljö online2

Liknande artiklar