Fleecekläder släpper ut mikroplaster i haven

Foto: Commons.wikipedia

Fleecekläder används flitigt i vårt avlånga, ofta kalla land. Det många inte tänker på är att fleece till stor del är tillverkat av polyester. Vid tvätt släpps stora mängder mikroplaster ut i haven och påverkar där växt- och djurliv negativt. 

Fleece är tillverkat av materialet polyester, det vill säga olika typer av plast som gör plaggen varma, mjuka och omåttligt populära i vårat kalla klimat. Nu varnar dock forskare för den påverkan på haven fleeceplaggen ger vid framförallt tvätt, rapporterar SVT.

Det blir ganska mycket partiklar, om man tänker på att det bor 85 miljoner människor i Östersjöns avrinningsområde. Om alla de tvättar något fleeceplagg blir det stora mängder som hamnar i havet, säger Jan-Erik Bruun, forskare och marinbiolog på Finlands miljöcentral till SVT.

Vid en tvätt lossnar i snitt 1900 partiklar av mikroplaster enligt artikeln, partiklar som är såpass små att de inte fastnar i reningsverken utan går direkt ut i haven där de blir mat åt djurplankton. Många av dessa små varelser ser inte skillnad på mikroplaster och växtplankton och en betydande del av djurplanktonens tarminnehåll har visat sig bestå av mikroplaster istället.

Studierna som gjorts ligger fortfarande i startgroparna, men forskare menar på att en kost bestående av mikroplast istället för växtplankton kan påverka bland annat livskraften och fortplantningsförmågan. Exakt hur detta kommer påverka på sikt och längre upp i näringskedjan är ännu inte klarlagt.

Läs mer om mikroplaster här.

Miljö online2

Liknande artiklar