Greenpeace: Vi är den enda lösningen

Foto: Paul Langrock / Greenpeace

Greenpeace vill köpa Vattenfalls tyska kol för att låta en stiftelse avveckla brunkolet till senast 2030.  

– Om inte Vattenfall och den svenska regeringen är beredda att ta ansvar för klimatet, människors hälsa och framtida jobb i regionen känner vi att det är vår skyldighet att gå in i processen. Vi ser stora möjligheter med att fasa ut brunkolet och omvandla verksamheten till ett lysande exempel för övergången till en hållbar framtid och en omställningen till förnybar energi, säger Annika Jacobson, chef för Greenpeace Sverige.

Greenpeace Norden är en förening som enligt svensk lag inte kan driva verksamheter i kolkraft, så därför vill miljöorganisationen skapa en stiftelse för att fasa ut brunkolsverksamheten senast 2030.

Läs: Greenpeace: ”Vi vill köpa Vattenfalls brunkol”

Greenpeace har också låtit Energy Brainpool Institute beräkna värdet på Vattenfalls kolkraft, som institutet beräknat till 4,7 miljarder kronor. Att återställa marken och avveckla kolkraftverken beräknas kosta 19 miljarder kronor, och ”externa kostnader” för bland annat vatten- och luftföroreningar beräknar organisationen ligga på 94 miljarder kronor, skriver DI.

– Varje köpare som inte tar med samtliga samhällskostnader i priset för Vattenfall räknar kallt med att någon annan ska ta ansvaret och kostnaderna för detta, med största sannolikhet den tyska staten och dess befolkning, säger Annika Jacobson.

Kan inte fokus på de negativa kostnaderna driva säljarna i famnen på andra köpare som vill fortsätta driva kolkraftverken?

– Det vi gör är att vi erbjuder en möjlighet att maximera vinsten för Vattenfalls ägare, det svenska folket, genom att minimera de samhällsekonomiska kostnaderna, säger Em Petersson från Greenpeace.
– Vi är den enda lösningen om Sveriges regering vill sälja och samtidigt inte ta ett katastrofalt klimatbeslut.

Miljö online2

Liknande artiklar