I morgon avgörs om reaktor i Oskarshamn förblir stängd

Foto: OKG

Kärnkraftsreaktorn har inte producerat någon el sedan 2013.

Majoritetsägaren Eon konstaterade tidigare i år att det saknas ekonomiska förutsättningar för investeringar för drift av O2-reaktorn på Oskarshamns kärnkraftverk efter år 2020. Det innebär enligt bolaget att det också saknas förutsättningar för de åtgärder som skulle krävas för en fortsatt drift fram till och med 2020.

Minoritetsägaren Fortum har dock motsatt sig en förtida stängning av reaktorn, och frågan väntas komma till ett slutligt avgörande i morgon på en extra bolagsstämma.

Frågetecken finns även för framtiden gällande en annan svensk reaktor, R2 på Ringhals kärnkraftverk, som i dag är avstängd för revision. Här vill man ta reaktorn i drift med funna och icke åtgärdade defekter i reaktorinneslutningens bottenplåt, men nyligen rapporterade Miljöaktuellt att Strålsäkerhetsmyndigheten inte är nöjda med det underlag som lämnats in till myndigheten utan anser att en fullständig bedömning ej har gjorts av om det föreligger tillräckliga säkerhetsmarginaler för fortsatt drift. Enligt majoritetsägaren Vattenfall planeras reaktorn att tas i drift inom knappt en månad, något som bland annat har ifrågasatts av Greenpeace som menar att det är tveksamt om reaktorn alls kommer återstartas.

Miljö online2

Liknande artiklar