Kläder innehåller cancerframkallande kemikalier

Foto: CSIRO

I en avhandling från Stockholms Universitet har det framkommit att våra kläder innehåller kemikalier som är miljöfarliga och misstänkt eller bevisat cancerframkallande.

Sextio plagg från både svenska och internationella klädkedjor testades och den första analysen påvisade tusentals kemikalier i kläderna och ett hundratal identifierades preliminärt. Bomullskläder innehöll höga halter av bensotiazoler, och ekologiskt bomull visade sig inte vara något undantag till det. Vissa av ämnena försvann efter en tvätt medan andra i hög grad stannade kvar i kläderna.

Enligt Giovanna Luongo, doktor i analytisk kemi vid Stockholms universitet som står bakom avhandlingen, är de identifierade kemikalierna även giftiga för vattenlevande organismer

Det är enligt avhandlingen svårt att veta om halterna ligger på hälsofarliga nivåer och vilka effekterna av kemikalier i våra kläder kan bli på sikt

– Vi har bara skrapat på ytan, det här är någonting som måste tas itu med. Kläder bärs dygnet runt hela livet. Vi måste ta reda på om kemikalierna går ut i huden och vad som händer i kroppen. Det är mycket svårbedömt och kräver  betydligt mer forskning, säger Conny Östman, professor i analytisk kemi i ett pressmeddelande från universitet.

I temat kläder kan du läsa vidare om hur fleecekläder vid tvätt släpper stora mängder mikroplaster ut i haven och där påverkar växt- och djurliv negativt här.

Miljö online2

Liknande artiklar