Många klimatskeptiker bland de republikanska presidentkandidaterna

Foto: Michael Vadon ( Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.)

Sju av de femton republikanska presidentkandidaterna anser inte att det pågår en global uppvärmning eller att människan påverkat den. Bland dem som anser att klimatförändringarna finns och att människan är en orsak så är det ändå få som visar något större klimatintresse. 

Förutom dessa sju kandidater så anser Jeb Bush att vetenskapen inte är säker på hur stor del av den globala uppvärmningen som är orsakad av människor. Bland de klimatskeptiska republikanska presidentkandidarerna finns de bägge favoriterna enligt opinionsundersökningarna: Donald Trump och Ben Carson. Trump har skrivit på Twitter att klimatförändringarna är ett påhitt av Kina för att skada amerikansk industri. När Ben Carson får frågan om klimatförändringarna säger han inget om att människan orsakar den utan säger istället att temperaturen alltid går upp eller ner, men tillägger också att vi ska ta hand om miljön.

Av de republikaner som anser att klimatförändringarna finns och att människan är en orsak så är de få som visar något större intresse av att bekämpa klimatförändringarna. En som dock utmärker sig lite är den tidigare miljöjuristen George Pataki som kritiserat republikanska klimatskeptiker och vill satsa på att utveckla förnybar energi. Pataki ligger dock näst sist i opinionsmätningarna.

Bland presidentkandidaterna från demokraterna så finns det inga klimatskeptiker.  Sammanställningen om både de republikanska och demokratiska presidentkandidaternas åsikter om klimatet är gjord av Columbia University.

Miljö online2

Liknande artiklar