Mikroplaster förbjuds i Kalifornien

Foto: Raceforwater

Det var i förra veckan som den demokratiska guvernören i Kalifornien, Jerry Brown, undertecknade lagstiftning som syftar till att fasa ut mikroplaster i bl.a. hygienartiklar.

Mikroplaster följer med i avloppsvattnet när vi tvättar bort till exempel hudkräm eller tvättar kläder, och förs direkt ut i vattendragen då de inte fångas upp av vattenreningsverken.

Väl ute i vattendragen påverkar mikroplasterna hela näringskedjan då de äts av plankton och maskar eller fastnar på alger som sedan äts av fågel och fisk.

I en rapport från Naturskyddsföreningen beskrivs de stora problem som mikroplaster i vårt vatten för med sig. Har mikroplasten, som kan bära med sig miljögifter i höga halter, väl hamnat i vattnet krävs både dyra och svåra åtgärder för att få bort dem – om plasten ens går att få bort. Rapporten uppmärksammar även skrämmande nog att svenska reningsverk enligt egen utsago inte har en aning om hur mycket av plasten vi  sköljer ner i våra avlopp som de faktiskt lyckas fånga upp.

Steget som Kalifornien nu tagit för att få bort mikroplasterna ur vattnet är således ett slag för miljön i helt rätt riktning, men mikroplasten kommer inte börja fasas ut förrän år 2020.

På hemmaplan har Göteborg visat framfötterna i kampen mot mikroplasterna, och införde nu i september ett förbud mot inköp av produkter innehållandes mikroplaster. Kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén (S) uttalade då i ett pressmeddelande:

– När man inser hur mycket plast som finns i havet är det självklart att vi som kommun måste göra något.

En undersökning från vårt grannland Norge visade att bildäck är den största utsläppskällan till mikroplaster i Norge.

Enligt undersökningen såg fördelningen ut såhär:

  • Bildäck och vägmarkeringar, 5 000 ton
  • Plastbaserad färg använd för målning av båtar eller byggnader, 1000 ton
  • Syntetiska textilfibrer från tvätt, som värst över 1000 ton
  • Avfallshantering som involverar plast, över 500 ton
  • Plastproduktion, över 400 ton

Miljö online2

Liknande artiklar