To Paris With Love?

Sambandet mellan utsläpp och ekonomisk tillväxt försvagas

Foto: Mat Fascione ( Creative Commons Licence)

Världens BNP ökade med 3,3 procent förra året. Samtidigt ökade världens energirelaterade koldioxidutsläpp med 0,5 procent.

Det gör att vi börjar se en frikoppling mellan ekonomisk tillväxt och energirelaterade utsläpp, skriver revisionsbyrån PwC i en rapport. Frikoppling defineras som att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan. Men eftersom utsläppen inte ökade lika mycket som den ekonomiska tillväxten skedde 2014 vad som kallas för en relativ frikoppling. Om utsläppen skulle stå stilla eller minska samtidigt som den ekonomiska tillväxten ökar så skulle det vara en absolut frikoppling.

Koldioxidintensiteten i världsekonomin minskade med 2,7 procent år 2014, vilket är den snabbaste minskningen hittills, enligt PwC. Med det menas att mängden växthusgaser som släpps ut per dollar i BNP:n. Koldioxidintensiteten minskade i både Kina, USA och EU. Däremot så ökade de faktiska utsläppen något i både USA och Kina.

Om tillväxten fortsätter öka så behövs det en absolut frikoppling mellan och tillväxt och utsläpp. För att tvågradersmålet ska nås behöver koldioxidintensiteten minska med 6,3 procent årligen, enligt PwC. De utsläppsminskningar som världens 20 största ekonomier har föreslagit inför FN:s klimattoppmöte i Paris innebär att koldoxidintensiteten endast skulle minska 3 procent per år. Världen måste alltså höja ambitionen om tvågradersmålet ska nås.

Miljö online2

Liknande artiklar