Stora klimatutsläpp från brandkatastrof i Indonesien

Foto: Armestre, Greenpeace

En skogs- och torvbrandskatastrof pågår nu i Indonesien. Mer än 117 000 bränder har hittills registrerats i år, vilket gör detta till det värsta brandåret sedan 1997. Detta får konsekvenser för både klimatet, hotade arter och människors hälsa.

Skogs- och torvbränderna som härjar i Indonesien orsakar väldigt stora växthusgasutsläpp.  Landet har mycket torvmarke, vilket gör bränderna väldigt allvarliga ur ett klimatperspektiv. Torv är en jordart som består av döda växt- och djurdelar och innehåller därigenom en stor andel av grundämnet kol. När torven bränns så bildas växthusgaser.

”Detta är en klimatkatastrof”, säger Nigel Sizer, chef på World Resources Institute skogsavdelning, till Bloomberg. Sizer förklarar vidare att bränderna i Indonesien beräknas öka de globala mänskligt orsakade växthusgasutsläppen med tre procent i år. Bränderna har gjort att Indonesien vissa dagar har passerat Kina och under dessa dagar varit världens största utsläppare av växthusgaser.

En halv miljon indonesier har drabbats av hälsoproblem på grund av röken, skriver DN. Bränderna hotar också orangutangerna:

Bränderna är en katastrof för en redan utrotningshotad art. När skogen brinner har orangutangen ingenstans att fly och blir fångad i ett eldhav”, säger Claus Staunstrup Nilsson, generalsekreterare på Save the Orangutan.

Bränderna beror på kombinationen av lantbrukare som bränner mark för att skapa ny odlingsmark och väderfenomenet El Niño. Att skapa mark för palmoljeodlingar är en viktig anledning till varför bränderna startas. Bränderna förstärks sen av El Niño som är ett naturligt fenomen som återkommer vart 4-7 år då vindarna i Stilla Havet byter riktning. El Niño brukar vara mellan 12-17 månader och bland annat orsaka svår torka i Indonesien.

Miljö online2

Liknande artiklar