Storbank gör taffligt försök att äntra miljödebatten

Foto: Uris/Wikimedia Commons

Det är inte bara länder som rustar för klimatförändringar. I dagarna gick finansbolaget Citigroup ut med sin nya miljöpolicy. I en rapport beskriver de hur de ska gå tillväga för att framtida investeringar ska platsa inom ramen för hållbar utveckling, något som vid en granskning känns som ett misslyckat försök.

Citigroup är kanske mest känt för sin kritiserade inblandning i Enronskandalen och som finansiär av miljöskadliga pipelineprojekt. I skenet av denna tveksamma miljöhistoria bör bolagets miljöpolicy 2.0 mötas med viss skepsis.

Rapporten nämner bland annat att satsningar nu måste ske inom området för förnybar energi, samtidigt som finansieringen av kolbrytningsprojekt ska minska. De kolprojekt som ändå kommer att stödjas måste först  ”utvärderas” och ”hanteras” innan de godkänns av högsta instans.

Problemområdena oljesand, skifferolja och fracking omnämns endast som resurser vars hantering måste ske på ”hållbart vis”. Vad detta innebär förtydligar tyvärr inte rapporten.

Resultatet av Citigroups uppdaterade miljöpolicy lämnar mycket att önska, inte minst med tanke på bolagets smutsiga förflutna. Satsningar på förnybar energi är nödvändigt, men inte tillräckligt för att kunna påstå sig jobba mot utveckling när man samtidigt investerar i de smutsigaste fossilerna.

Läs hela rapporten här.

Miljö online2

Liknande artiklar