Utsläppen från våra bilar ökar igen

Foto: Jordgubbe

Med lite mer än en månad kvar till klimatmötet i Paris presenterar trafikverket oroväckande siffror. Sedan 2007 har verkets mätningar av koldioxidutsläpp från biltrafik visat en kurva som sakta men säkert rört sig nedåt. Men sedan slutet av 2014 har kurvan pekat uppåt och Trafikverket kallar nu situationen ett trendbrott.

Varje månad uppdateras Trafikverkets Klimatbarometer, ett verktyg som visar hur bra eller dåligt vi gör ifrån oss på utsläppsfronten. Fram till slutet av 2014 minskade siffrorna, någonting som kommit att ändras det senaste året.

Trafikverket själva beskriver utvecklingen som ett resultat av ökad vägtrafik, men även som en konsekvens av energieffektiviseringens och den förnybara energins svårigheter att hinna ikapp. Skulle dessa faktorer skyndas på skulle de kunna kompensera för en viss del av utsläppsökningen, men än så länge är detta inte fallet.

Enligt Trafikverket har trafiken i Sverige ökat med 1,1 procent sedan augusti förra året. Trots att svenska personbilar har blivit mer energieffektiva visar nybilsförsäljningen samtidigt ett uppsving för bränsleslukande fyrhjulsdrivna fordon. Konsekvensen har blivit att effektiviseringsinsatser och miljövänliga bränslen inte får det genomslag de skulle kunna ha.

I och med detta poängterar Trafikverket att den här typen av insatser inte är tillräckliga för att klara av begränsningen av den globala uppvärmningen. Nyckeln till att hålla sig under tvågradersmålet beskrivs istället som en samhällelig omställning där kollektivtrafik och goda gång- och cykelmöjligheter har företräde och det privata bilåkandet i största möjliga mån parkeras.

Miljö online2

Liknande artiklar