Världens länder överens om att stoppa ökenspridningen

Foto: USDA employee

Världens länder har kommit överens om att mängden ”hälsosam och produktivt” mark inte ska minska efter 2030 och de är även överens om hur det ska mätas. Överenskommelsen skedde på ett möte i Ankara som annordnades av FN:s konvention mot ökenspridning (UNCDD).

För att bekämpa ökenspridningen behövs det 2 miljarder dollar årligen och dessa pengar har inte kommit in. En fond för det ändåmålet kommer att starta nästa år. Överenskommelsen kommer att presenteras mer i detalj på FN:s klimattoppmöte i Paris, rapporterar UNCDD.

Ökenspridning orsakas av att träd och växter som binder jorden tas bort, djur äter upp gräs och tar bort den översta delen av jordlagret med sina hovar och/eller av intensivt jordbruk som gör slut på näringen i jorden. Sedan för vind och vatten iväg det översta jordlagret och lämnar kvar en blandning av damm och sand. Totalt sett förloras över 12 miljoner hektar årligen på grund av ökenspridning.

Ökenspridning kan motverkas genom trädplantering, att bättra ta tillvara på vattenresurser, avsalta vatten eller vattna saltälskande växter med havsvatten och bygga staket och liknande.

Miljö online2

Liknande artiklar