Världens största solenergianläggning är här

Foto: alex lang (CC-BY-SA)

Byggandet har varit igång sedan maj 2013 och nu läggs de sista bitarna på plats. I november tas den Marockanska Ouarzazate Solar Power Station i bruk och planen är att över en tredjedel av landets energiförbrukning ska tillgodoses med förnybara källor till 2020.

Supermiljöbloggen rapporterade om bygget redan i början av året och nu är det inte lång tid kvar innan del ett av världens största solkraftsanläggning är redo att sättas igång. Anläggningen, som kommer att uppföras i fyra faser, förväntas generera totalt 580 MW, medan den del som tas i bruk nästa månad har en kapacitet på 160 MW.

Anläggningen i Ouarzazate använder sig av termisk solkraft, vilket innebär att installationen utgörs av en stor mängd speglar som koncentrerar solens strålar till en central punkt där energin sedan kan omvandlas till elektricitet. Den här typen av generering är mycket fördelaktig i heta och obebodda områden som de i Saharaöknen.

I dagsläget importerar Marocko 94 procent av sin energi som till största del utgörs av fossila källor. Förutom att förse landet med förnybar energi kommer alltså den nya solkraftsanläggningen även ha en stor inverkan på Marockos ekonomi och energioberoende.

Marocko planerar nu att låta solenergi ta över facklan från de fossila bränslena tillsammans med vind- och vattenkraft. Detta är helt i linje med de nationella klimatmål som landet presenterade till FN i somras. Men det finns även vissa förhoppningar om att i framtiden expandera och exportera energiöverskottet till kringliggande länder.

Fas två och tre av anläggningen kommer att vara färdigställda 2017.

Miljö online2

Liknande artiklar