Vill du ha ett empatiskt barn? Ut och lek i skogen!

Foto: DieGrueneKiste

Är du en stadsbo ända in i märgen eller älskar du livet på landet? Ny studie visar nu i alla fall tydligt på stora fördelar för barn som dagligen får vistas i naturområden.

Förutom de uppenbara fördelarna såsom frisk luft och motion visar en färsk studie, från Stockholm Resilience Centre, att barn som dagligen vistas i naturområden utvecklar en större empatisk förmåga för levande varelser än barn som inte får vistas i naturområden i samma utsträckning.

Studien omfattade barn på förskolor i Stockholmsområdet, som var lika i de flesta aspekter, förutom barnens tillgång att vistas i naturområden.

Studien visade även att barn som spenderar mer tid i naturen har större förmåga att koppla ihop ekologiska resurser med produkter som barnen dagligen använder och att barnen lättare kunde identifiera miljöförstöring som något negativt och en ”ren” natur som något positivt.

Forskarna bakom studien tolkade resultatet som att barn som ofta vistas i naturen utvecklar en större samhörighet med naturen.

Med den befolkningsökning som väntas på jorden är forskning som denna oerhört viktig att tänka på när man bygger i urbana miljöer så att den viktiga kontakten med naturen inte går förlorad, både för barn och för vuxna.

Ett tips för dig som har barn mellan 2-12 år och vill spendera mer tid i naturen är Naturskyddsföreningens barn och familjeverksamhet Natursnokarna där ni kan upptäcka naturen tillsammans.

Miljö online2

Liknande artiklar