IEA: Förnybart är nu den näst största elkällan i världen

Förnybart har blivit den näst största elkällan i världen, skriver International Energy Agency (IEA) i ett pressmeddelande om den nya rapporten World Energy Outlook 2015. 

De förnybara energislagen stod tillsammans för 22 procent av världens elproduktion år 2013 och gick därmed om naturgas som stod för 21,7 procent. Bland de förnybara energislagen står vattenkraft för 16,3 procent och övriga (sol, vind och geotermisk energi m.m.) står för 5,7 procent av världens elproduktion. Däremot så står sol, vind och geoenergi för en snabbare ökning än vattenkraften.

Den klart största källan till el i världen är tyvärr kol som står för 41,3 procent av produktionen och har ökat jämfört med året innan. I övrigt står kärnkraft för 10,6 procent och olja för 4,4 procent. En positiv sak är att förnybart väntas överta kolets position som världens största energikälla 2030. Men utsläppen måste minska ännu snabbare om tvågradersmålet ska nås.

Fortfarande är däremot subventionerna till fossilenergi  mer än fyra gånger större än subventionerna till förnybart.

En annan intressant sak från rapporten är  att hälften av all nyinstallerad elproduktionskapacitet 2014 var från förnybara källor. Det innebär däremot inte samma sak som att förnybar energi står för hälften av all ny elproduktion år 2014. Hur mycket el som produceras beror på hur stor andel av årets timmar som kapaciteten kan utnyttjas, vilket skiljer sig åt mellan olika energislag.

Mer information om World Energy Outlook 2015 finns här.

 

Miljö online2

Liknande artiklar