Isabella Lövin (MP): ”En mycket positiv signal inför Paris”

Foto: Fredrik Hjerling

I veckan godkändes de första projekten kopplade till FN:s Gröna klimatfond.

En av framgångarna vid det annars så kritiserade klimattoppmötet i Köpenhamn 2009 var att länderna enades om att etablera en ny fond: Gröna klimatfonden (Green Climate Fund, GCF). Tanken är att fonden ska stödja utvecklingsländer i klimatarbetet, bland annat vad gäller anpassningsåtgärder och åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser.

Nu i veckan togs det första beslutet om utbetalningar från fonden. Det blir sex nationella och två regionala projekt, bland annat i Bangladesh, Senegal och Latinamerika, som kommer att få dela på sammanlagt 168 miljoner US-dollar.

Sveriges biståndsminister Isabella Lövin (MP) välkomnar beskedet och säger i ett pressmeddelande:

– Det sänder en mycket viktig och positiv signal inför Paris. Fonden är en viktig pusselbit i förhandlingarna och beslutet visar att vi levererar. Klimatfinansiering är en av de brännande frågorna och nyckeln för att bygga förtroende mellan rika och fattiga länder.

Regeringen har tidigare beslutat om att Sverige ska bidra med fyra miljarder kronor till Gröna klimatfonden under perioden 2015-2018. Räknat per capita ger Sverige därmed mest av alla givarländer.

___

Mer information om de första projekten som godkänts finns i ett pressmeddelande från GCF.

Miljö online2

Liknande artiklar