Kina skriver upp sina utsläpp kraftigt

Foto: Designerpoint

Kina har skrivit upp sin kolförbrukningen med 17 procent, en uppskrivning som även med hänsyn till landets storlek är enorm och nya siffror visar att runt en miljard ton mer koldioxid än vad som tidigare redovisats därför beräknas ha släppts ut årligen.

Bara uppskrivingen av landets kolförbrukning i sig motsvarar mer än vad Tyskland årligen släpper ut från fossila bränslen och Kina, som ligger i topp i världen med sina kolförbrukningsutsläpp, borde i och med detta få sig en ordentlig förtroendetörn inför de kommande klimatdiskussionerna i Paris.

Uppskrivningen framkom i Kinas statistiksbyrås årsbok där det angavs att utsläppens omfattning sedan år 2000 underskattats och att statistik tidigare särskilt saknats från mindre företag och fabriker.

– Massor av länder kommer naturligtvis reagera och fråga sig hur mycket man kan lita på Kina. Det kommer försvåra möjligheten till att göra system för utsläppshandel mellan Kina och andra länder eftersom det förutsätter en noggrann koll på hur mycket utsläpp respektive land har, säger Christian Azar, professor i energi och miljö vid Chalmers tekniska högskola till Dagens Nyheter.

– Våra grunddata måste justeras och internationella aktörer måste också korrigera sina databaser. Det är besvärande eftersom att många prognoser och åtaganden grundar sig på de tidigare uppgifterna.

Miljö online2

Liknande artiklar