Kinas utsläpp når rekordhöga nivåer

Foto: Nicolò Lazzati

Invånare i Kinesiska Liaoning-provinsen barrikaderade sig på söndagen i sina hem för att undkomma de höga halterna av smog, skriver The Guardian. Nivåerna av hälsoskadliga luftburna partiklar nådde på sina håll 56 gånger över WHOs rekommendationer.

Smogen är ett resultat av att man i norra Kina nu börjat elda med kol för uppvärmning inför den annalkande vintern. Utsläppen som svept in regionen i ett giftigt hölje består av PM 2.5, det vill säga luftburna partiklar så små att de kan tränga in lungor och blodomlopp. Partiklarna har kopplats till både cancer och hjärtsjukdomar.

Liaoning-provinsens huvudstad, Shenyang, har länge varit känd som ett mecka för tung industri och bolmande skorstenar. Men så sent som 2011 började satsningar för utsläppsminskningar få resultat. Många industrier började använda naturgas istället för kol och staden sades vara på väg från ”grå till grön”. I och med nytändningen för kolanvändning har regionen tagit ett steg tillbaka och det återstår att se hur situationen utvecklar sig allteftersom vintern fortskrider.

Miljö online2

Liknande artiklar