Marina reservat blir allt fler

Foto: Charley W Karl

År 2015 är det år då världens länder har bestämt sig för att skydda över 1,6 miljoner kvadratkilometer av havsområden.

Nyligen meddelade ö-gruppen Palau i Stilla Havet att de kommer skydda ett marint område som kommer bli det sjätte största i världen. Tillsammans med stora reservat som tillkommit i bland annat Chile och på Nya Zeeland har mer yta skyddats bara i år än någonsin tidigare. Även USA och Storbritannien har tidigare klubbat igenom beslut om marina reservat.

När du tänker på det ur planetens perspektiv, de 12-13 senaste månaderna har mer av planeten skyddats än vid någon tidpunkt i vår historia, säger Matt Rand, Pew’s Global Ocean Legacy project director till Washington Post.

Republiken Palaus val att skydda området kommer att gynna över tusen olika fiskarter och hundratals arter av koraller. Ett välkommet beslut då korallreven står under stor stress till följd av mänsklig påverkan.

Ett helt skyddat marint reservat är ”guldstandard” vid diskussion om marina frågor, säger Matt Rand, och menar att dessa områden är förbjudet område för fiske, borrning, dumpning och annan användning.

I områden där fiske är förbjudet har en studie från USA visat att det produceras fyra gånger så mycket fisk och att dessa fiskar är betydligt större jämfört med ett oskyddat område, enligt Washington Post. När fiskarna hinner växa till sig kan de producera fler yngel, vilket i sin tur kan gynna det lagliga fisket som sker utanför de skyddade områdena.

Tyvärr är det fortfarande väldigt liten del av haven som är skyddade, endast 1,9 procent. Forskare och organisationer som jobbar med dessa frågor förespråkar ett skydd på minst 30 procent.

Miljö online2

Liknande artiklar