Naturskyddsföreningen vill se ny skogspolitik – ger tre tips till regeringen

Foto: Tore Hagman / IBL Bildbyrå

Om miljömålen ska nås måste det bli ett stopp på avverkningar av livsmiljöer för hotade och rödlistade arter.

Den svenska skogspolitiken är gammal och har stora brister, det skriver Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl i en debattartikel i NSD.

Regeringen har aviserat en översyn av skogsvårdslagen, vilket Johanna Sandahl välkomnar. Framför allt är det följande ändringar i lagstiftningen som hon och Naturskyddsföreningen nu menar behövs:

1. Att det utvecklas baskrav i regelverket för att bromsa förlust av livsmiljöer och främja alla skogens värden. Baskraven ska alltid iakttas i skogsbruket.

2. Att det öppnas upp och skapas tydliga incitament för en mångfald av metoder i skogsbruket, inte minst för det miljömässigt mer skonsamma kalhyggesfria skogsbruket.

3. Att lagen öppnar upp för allmänhetens deltagande i hur skogen brukas, i linje med vad Århuskonventionen föreskriver. Det innebär bl.a. tillgång till information, möjlighet att påverka beslut och att miljöorganisationer ska ha rätt att kunna få beslut överprövade i domstol.

Johanna Sandahl skriver i debattartikeln att det har gått över ett år sedan översynen av skogsvårdslagen aviserades, men att regeringen och ansvarig minister Sven-Erik Bucht (S) ännu inte fattat beslutet om att utredningen ska tillsättas.

Miljö online2

Liknande artiklar