Nya hot mot världsarvet Virunga

Foto: LuAnna Cadd

Den världsberömda nationalparkens förvaltare vädjar nu till Ugandas och Demokratiska Republiken Kongos (DRK) regeringar att dra tillbaka två tillstånd att borra efter olja.

Efter år av protester avsade sig det brittiska oljeföretaget SOCO International sina rättigheter att borra efter olja i den världsberömda nationalparken. Men segern blev kortvarig. Några dagar efter att SOCO avsade sig sin licens meddelade DRK att området är rikt på olja. Samtidigt bjuder Uganda ut en fyndighet i Ngajli, som gränsar till parken, till högstbjudande. Enligt Ugandas regering har 16 bolag anmält intresse.

Virunga är bland annat hem åt världens sista bergsgorillor. Oljeborrningen hotar inte bara klimatet och den unika biologiska mångfalden. Den hotar också försörjningen för de femtio tusen människor som lever av Lake Edward, en sjö som ligger i direkt anslutning till oljefyndigheten.

Virunga är utnämnt till världsarv på grund av sitt ”enastående universella värde för mänskligheten”. Uganda har ratificerat FNs världsarvskonvention, och har därmed förbundit sig att inte medvetet vidta några åtgärder som riskerar att skada världsarvets värden, direkt eller indirekt. Om Lake Edwards skulle förgiftas skulle det få katastrofala konsekvenser för Virunga. Området är dessutom seismiskt aktivt, och jordbävningsrisken ökar risken för läckage vid oljeutvinning, menar WWF.

”Virunga besitter långsiktiga värden som kan och ska utvecklas hållbart för de som bäst behöver det. Nuvarande och framtida välstånd ska inte sättas på spel för oförutsägbar och, i bästa fall, kortsiktig vinst, kommenterar Kwame Kumah, ordförande i WWF Afrika.

WWF kräver att alla oljetillstånd i eller i anslutning till parken dras tillbaka. Du kan stötta deras arbete genom att följa länken.

Miljö online2

Liknande artiklar