Österrikes största region 100 procent fossilfri

Foto: Verbund/Wikimedia commons

Niederösterreich, Österrikes största förbundsland, har avslutat sitt förhållande med fossila bränslen. Nu får de 1,65 miljoner invånarna i stället 100 procent av sin energi från förnybara källor.

Niederösterreich påbörjade sina storskaliga investeringar i förnybar el redan 2002 och har sedan dess arbetat hårt för att främja energieffektiviserande åtgärder och ren el. Idag kommer regionens energi från vattenkraft, vindkraft, biomassa och solkraft.

Närmare två tredjedelar utgörs av vattenkraft i form av stora dammprojekt. Detta är tack vare det bergiga landskapet och floden Donau som flyter rakt igenom Niederösterreich från väst till öst. Men 100 procent förnybart har inte bara med miljön att göra. Förbundslandets regeringschef Erwin Pröll nämnde under en presskonferens att satsningen hade skapat 38 000 nya gröna jobb, en siffra som förväntas växa under de kommande åren.

Niederösterreichs investeringar i förnybar energi är ett bra exempel på hur lokala förutsättningar kan utnyttjas för att möjliggöra en hållbarare framtid. Resten av landet är också på god väg men fossila källor upptar fortfarande en fjärdedel av den totala energimatrisen.

Förra veckan publicerade Supermiljöbloggen en artikel om World Energy Councils årliga ranking där Sverige ligger i topp. Österrike ligger enligt den här analysen på en femteplats.

Miljö online2

Liknande artiklar