Otydlig registrering gör att naturskog avverkas

Malin Sahlin, Skog
Foto: Malin Sahlin

Genom att gamla träd ålderbestäms fel avverkas områden som i stället skulle behöva bevaras. Deltagare av Forskningsresan, ett samarbete mellan flera organisationer som arbetar med naturvård, kräver i en debattartikel bland annat högre naturvårdskompetens på Skogsstyrelsen.

Sveriges skogar är beskrivs översiktligt i ett register, som bland annat ligger till grund för Skogsstyrelsens beslut om avverkning. Registret är dock inte anpassat för naturvården enligt artikelförfattarna.  I en brukad skog är träd sällan över 100 år gamla, och äldre träd sorteras då in i den kategorin även om de exempelvis skulle vara 250 år. Även i en brukad skog kan det finnas äldre träd, som för hundra år sedan blev kvarlämnade av någon anledning och nu är viktiga för den biologiska mångfalden i det skogsområdet.

”Under Forskningsresan i naturvårdens utmarker i Härjedalen 2015 hade samtliga granskade avverkningsanmälda skogar så gamla träd och så höga naturvärden att de borde ha sparats och klassats som nyckelbiotoper. Varje ­sådan sparad bit är viktig för att landet ska uppnå sitt miljömål i skogen.” skriver artikelförfattarna.

För att kunna rädda fler naturskogar pekar artikelförfattarna på tre åtgärder:
– Skogsstyrelsens handläggare bör få mer tid att granska avverkningsanmälan;
– Naturvårdskompetensen på Skogsstyrelsen måste öka;
– Pengarna som staten lägger undan för att ersätta de markägare som inte får avverka måste öka.

Supermiljöbloggen har nyligen skrivit om Naturskyddsföreningens debattartikel om skogsvårdslagens översyn som ännu inte har blivit tillsatt.

Miljö online2

Liknande artiklar