Regeringen: Vi vill ha färre plastkassar

Foto: How can I recycle this

Förra året kom EU:s medlemsstater överens om att minska förbrukningen av plastkassar. Nu går regeringen från ord till handling och tar hjälp av Naturvårdsverket för att ta fram en handlingsplan.

– Plast i haven utgör ett hot mot både människor och den biologiska mångfalden, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson. Hon menar också att Sverige är ett land med höga ambitioner ifråga om minskat plastanvändande.

Regeringen har nu gett Naturvårdsverket i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder för att minska och effektivisera användandet av plast i samhället. Detta uppdrag bygger på ett EU-direktiv, som gäller de plastkassar som används i många butiker.

Miljö online2

Liknande artiklar