Regeringen vill minska mängden plastkassar

Foto: Steven Guerrisi

Naturvårdsverket fick i november uppdrag från regeringen att utreda och föreslå åtgärder för att minska mängden plastkassar. 

Uppdraget bottnar i EU direktivet 2015/720 där det bland annat stadgas att medlemsländerna för att främja varaktiga minskningar av genomsnittsförbrukningen av tunna plastkassar bör ”vidta åtgärder för att avsevärt minska förbrukningen av tunna plastbärkassar i linje med de övergripande mål för unionens avfallspolitik och avfallshierarki…”

– Sverige har en hög ambition i arbetet med att förebygga plastföroreningar. Plast i haven utgör ett hot mot både människor och den biologiska mångfalden, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson i ett pressmeddelande från regeringen. 

Enligt pressmeddelandet ska Naturvårdsverket inom uppdraget föra en nära dialog med ”framför allt dagligvaruhandeln och detaljhandeln för att möjliggöra att dessa kan bidra till att utveckla åtgärder för att minska användningen av plastbärkassar.” 

Miljö online2

Liknande artiklar