Svensk pensionsfond ska investera i minskat koldioxidavtryck

Bunt med amerikanska dollar
Foto: 401(K) (CC BY-SA 2.0)

Fjärde AP-fonden har bestämt sig för att avinvestera i kol. Till årsskiftet ska hälften av pensionspengarna ha flyttats till mer klimatsmarta investeringar.

För drygt ett år sedan var den svenska Fjärde AP-fonden med och startade det internationella initiativet The Portfolio Decarbonization Coalition där 20 medlemmar bestämde sig för att tillsammans flytta 100 miljarder dollar till ett mer klimatvänligt sparande. Förhoppningen är att allt ska vara färdigt till klimatmötet i Paris.

Initiativet ser ut att vara på god väg att lyckas. Hittills har deltagarna tillsammans satt 70 miljarder i någon form av koldioxidstrategi. Det säger Mats Andersson, vd på Fjärde AP-fonden till Vetenskapsradion Klotet.

För Fjärde AP-fondens del innebär det att halva aktieportföljen ska vara klimatvänligt investerad efter årsskiftet. Totalt rör det sig om drygt 100 miljarder kronor, vilket motsvarar drygt 10 miljarder dollar. Mats Andersson säger att portföljer utan kol går bättre än index. Fjärde AP-fonden har hittills minskat koldioxidavtrycket med 30–35 procent – utan att göra avkall på avkastningen.

Vetenskapsradion Klotet frågade Daniel Engström Stenson på tankesmedjan Fores om initiativet gör någon skillnad på den globala skalan:

Alla de här initiativen de hjälper ju till och påverkar. Det handlar ju mycket om att sätta en berättelse av att vi är på väg i rätt riktning. Ju fler företag som ställer sig bakom det här, desto enklare blir det för politiker att hålla det långsiktiga målet.


Mer om företagens klimatarbete kan du lyssna på i Vetenskapsradions miljöprogram Klotet

Miljö online2

Liknande artiklar