To Paris With Love?

Sverige lyfts fram som klimatförebild

Foto: Mattwalker69

I en ny rapport från FN framhålls Sveriges system med elcertifikat som ett bra exempel på åtgärder som kan rädda klimatet och inspirera andra länder till ytterligare åtgärder.  

Det är inför klimatmötet i Paris som FN släppt sin rapport med hopp om att de goda exemplen ska uppmuntra världens länder att dels förverkliga sina egna planer, dels överträffa andra länders klimatplaner. Klimatavtalet som världens länder förväntas skriva under i Paris bygger nämligen på ländernas frivilliga planer.

– Den pekar på faktumet att det inte bara är möjligt att implementera planerna utan att många av dem redan är i gång och redan visar tydliga resultat. Rapporten är en hjälp att förstå att vi är på god väg men att vi måste göra ytterligare ansträngningar och att de ansträngningarna är möjliga och i många fall finansiellt intressanta, sade Christiana Figueres, FN:s klimatchef, på en presskonferens under förra veckan.

Det står emellertid redan nu klart att ländernas nuvarande åtagande inte är nog för att nå målet om max två graders uppvärmning.

En höjning av två grader anses vara den högsta höjningen jorden kan klara av utan att riskera katastrofala förändringar vad gäller bland annat matproduktion, havsnivåer, fiske och vattenreserver. Att helt stoppa den globala uppvärmingen bedöms inte längre som realistiskt.

Klimatmötet drar igång den 30 november.

 

Miljö online2

Liknande artiklar