Sveriges utsläpp av växthusgaser minskade förra året

Foto: Wikimedia

Men det går fortsatt trögt att få ner utsläppen som sker i utlandet via svenskarnas konsumtion.

Under 2014 släppte Sverige ut 54,4 miljoner ton växthusgaser, en minskning med 1,6 miljoner ton, eller 3 procent, jämfört med året innan. Det här visar nya siffror från Naturvårdsverket.

Bidragande orsaker har framför allt varit det ovanligt varma vädret som gett minskade utsläpp från el- och fjärrvärmeproduktionen samt från uppvärmningen av bostäder och lokaler.

Samtidigt fortsätter svenskarnas klimatpåverkan i utlandet att vara hög, främst som en följd av konsumtionen av mat och dryck och från transporter.

– Siffrorna bekräftar att Sverige framgångsrikt har minskat utsläppen inom sina gränser, även om mer krävs för att nå de långsiktiga klimatmålen. Samtidigt sker inte motsvarande minskningar av utsläppen från vår konsumtion. Det visar både på möjligheter och betydande utmaningar, säger Oskar Larsson, chef på enheten för luft och klimat på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Sedan 1990 har utsläppen inom Sverige minskat med 24 procent eller 17,5 miljoner ton.

Miljö online2

Liknande artiklar