To Paris With Love?

Världens mest utsatta länder kräver att uppvärmningen begränsas till under 1,5 grader

Foto: U.S. Air Force ( Public domain)

Fyrtiotre klimatutsatta länder har enats om att de vill att den globala uppvärmningen ska begränsas till under 1,5 grader, att Paris-mötet ska resultera i ett juridiskt bindande avtal, att klimatfinansieringen ska skalas upp och gå lika mycket till utsläppsminskningar som till klimatanpassning samt att det ska samarbetas om teknisk utveckling.

Det gemensamma ställningstagandet skedde på ett möte arrangerat av Climate Vulnerable Forum (CVF) i Filipinernas huvudstad i Manila. CVF är en samarbetsorganisation bestående av klimatutsatta länder. I organisationen finns länder från Afrika, Asien, Karibien, Latinamerika och Oceanien. Totalt representerar länderna 1 miljard människor.

Totalt står över 100 länder bakom kravet att den globala uppvärmningen ska begränsas till under 1,5 grader. Men varken Sverige eller något annat europeiskt land anser att den globala uppvärmningen ska begränsas till under 1,5 grader.

Enligt IPCC innebär en uppvärmning på över 1.5 grader jämfört med innan industrialismen en hög risk för att unika och hotade system, som Amazonas ekosystem, sötvattenekosystem i en del afrikanska länder och unika arter på tropiska öar, kommer drabbas och att världen kommer få uppleva mer extrema väderhändelser.

Enligt brittiska motsvarigheten till SMHI, Met Office, så kommer 2015 troligen att bli det första året då den globala medeltemperaturen troligen blir en grader högre jämfört med innan industrialismen.

Miljö online2

Liknande artiklar