Sverige i topp i World Energy Councils årliga ranking

Foto: Yahoo

Varje år presenterar World Energy Council en lista över länders framsteg på energifronten. Av de 130 länder som analyserats lyckades bara två få full pott: Sverige och Schweiz.

Energy Trilemma Index undersöker länders förmåga att tillgodose hållbara energipolicys genom att bedöms de tre faktorerna energisäkerhet, energirättvisa och miljömässig hållbarhet. Tillsammans bildar de ett ”energitrilemma” som kan vara olika svårt att tackla beroende på länders socio-politiska och ekonomiska förutsättningar.

Högpresterande länder som Sverige och Schweiz tilldelas betyget AAA, det vill säga högsta betyg i varje del av trilemmat. Bokstavsskalan fortsätter sedan ner till DDD, ett betyg som tilldelas de länder som inte har lyckats nå några av målen.

Årets rapport visar på att länder generellt sett har blivit bättre på att uppmärksamma de tre energifrågorna i sin politik. Trots det har vissa länder sjunkit på listan. Storbritannien har gått från AAA till AAB på grund av bristande energirättvisa, ett begrepp som syftar till landets förmåga att förse hela befolkningen med energi.

François Austin från Energy Trilemma Index kommenterade resultaten:

Denna rapport betonar att regeringar måste införa tydliga marknadsramar och konsekventa energimål för att skapa förutsättningar som främjar investeringar och innovation inom energi.

Miljö online2

Liknande artiklar