Återstart av Ringhalsreaktor skjuts upp på nytt

Foto: Vattenfall

Skulle tagits i drift 4 november. Sedan 13 november. Sedan 16 december. Nu beräknas återstarten till 20 februari. 

Det ser ut att vara fortsatta problem med att få igång reaktorn Ringhals 2. Som bland annat Miljöaktuellt har rapporterat om uppmättes förra året ett ökat läckage av kalkhaltigt vatten från reaktorinneslutningens bottenplåt. Det här ställde till problem och Strålsäkerhetsmyndigheten kunde i höstas göra bedömningen att Ringhals AB ”inte har visat att tillräckliga säkerhetsmarginaler finns mot sådana läckage och andra brister som kan påverka säkerheten under den avsedda drifttiden”.

Huvudägaren Vattenfall gjorde ändå klart att återstarten för Ringhals 2 inte skulle förändras, utan fortsatt var planerad till den 4 november. Startdatumet har sedan dess skjutits upp flera gånger och är nu planerad till den 20 februari.

I höstas meddelade Vattenfall att Ringhals 2 kommer att stängas för gott senast år 2019, och Ringhals 1 senast år 2020.

Miljö online2

Liknande artiklar