De globala koldioxidutsläppen minskar troligen i år

Foto: © Copyright Brian Robert Marshall and licensed for reuse under this Creative Commons Licence.

Första gången som de globala som utsläppen minskar eller står stilla samtidigt som den ekonomiska tillväxten ökar. Det är ett trendbrott efter att utsläppen ökat kraftigt under 2000-talet. Den spådda utsläppsminskningen beror på en stor utsläppsminskning i Kina, men det är stor risk att utsläppen ökar betydligt i Indien. 

De globala koldioxidutsläppen bedöms minska med 0,6 procent i år, enligt en rapport publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature. Under 2014 ökade koldioxidutsläppen från fossilenergi och cementindustrin med 0,6 procent. Under åren fram till 2014 ökade de globala utsläppen med 2,4 procent i genomsnitt.

2015 bedöms bli det första året då utsläppen minskar samtidigt som den ekonomiska tillväxten ökar. När utsläppen minskat tidigare år så har det varit i samband med ekonomiska kriser, som exempelvis när utsläppen minskade under finanskrisen mellan 2008-2009.

Anledningarna till trendbrottet bedöms vara minskar kolkonsumtion i Kina, ökning av förnybar energi och en ovanligt låg tillväxt av olja och naturgas.

Utvecklingen i olika delar av världen

En positiv nyhet är att koldioxidutsläppen i Kina minskade med 3,9 procent år 2015. Dessa siffror är uppdaterade utifrån det faktum att Kina skrev upp sina utsläpp förra i november.

EU är den region som minskat sina koldioxidutsläpp mest. I genomsnitt har EU:s utsläpp minskat med 2,4 procent per år mellan 2004-2014, och mellan 2012-2014 har minskningen gått ännu snabbare då den varit 4,1 procent per år. Att EU flyttat sina utsläpp till fattigare regioner är en anledning till de tidigare utsläppsminskningarna, men sen 2007 har EU:s flytt av utsläpp minskat.

Indiens utsläpp ökar dock och till 2030 bedöms Indiens utsläpp nästa ha fördubblats jämfört med nu. Om de globala utsläppen ska minska snabbt så behöver en stor del av Indiens ökande energikonsumtion komma från koldioxidsnåla källlor. Förnybar energi behöver öka drastiskt.

Miljö online2

Liknande artiklar