Fler väljer kollektiva färdmedel i huvudstaden

Foto: Holger Ellgard

Enligt glädjande siffror som Svenska Dagbladet tagit del av från Stockholm läns landsting är det allt fler människor i Stockholm som väljer att åka kollektivt framför att ta bilen. 

Antalet kollektiva resenärer har ökat år för år det senaste årtiondet, men siffrorna visar emellertid också, enligt tidningen, att det fortfarande är många som väljer bilen. TrafiklandstingsrådetKrister Tamson (M), säger att det behövs göras mer.

– Vi är det län där flest reser kollektivt, så vi ska inte ta på skämskudden. Men det behövs göras mer, för det har inte ökat nog mycket, säger Tamsons till Svenska Dagbladet.

Tamson tror att det nuvarande biljettsystemet kan upplevas som krångligt av många resenärer och en parlamentarisk utredning har nu inletts för att förenkla biljettsystemet. Tamson vill se ytterligare satsningar på kollektivtrafiken som t.ex. Citybanan,  bygga ut tunnelbanan och se till att pendeltågen går i tid enligt tidtabellen.

– Det går inte att bygga en storstad som Stockholm med bilen som det viktigaste färdmedlet. Samtidigt vill jag inte peka fingret på de som måste välja bilen, säger han till tidningen.

Miljö online2

Liknande artiklar