Nytt cykelrekord i Uppsala

Foto: Public domain

För första gången har Uppsala uppmätt fler cykelresor än bilresor i tätorten.

Som studentstad har Uppsala många cyklister. De senaste åren har de blivit ännu fler, samtidigt som antalet bilresor minskat. Andelen resor som sker med cykel är nu uppe i hela 36 procent, medan motsvarande siffra för bilresor har sjunkit till 34 procent.

Förutom att cykeln tar mindre plats i stadsrummet, har den också väldigt låg miljö- och klimatpåverkan. Eftersom det är muskler som driver cykeln framåt, är utsläppen väldigt låga. Materialet är också väldigt lätt i jämförelse med en bil. En tung cykel väger tio kilo, medan en lätt bil sällan väger mindre än 1000 kilo.

– Glädjande att fler cyklar – det är en vinst för Uppsalas miljö och för människor hälsa, säger Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Miljö online2

Liknande artiklar