Nytt utkast på klimatavtal

Foto: U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration ( Public Domain)

Ett nytt utkast på klimatavtal presenterades idag på FN:s klimattoppmöte i Paris. Många frågor återstår att lösa. EU, USA och de fattigaste länderna enas i kritik mot utkastet. 

Utkastet är på 29 sidor och är därmed betydligt kortare än det tidigare utkastet som var på 48 sidor. Frankrike tror att beslut om ett slutgiltigt avtal kommer att nås på fredag, skriver DN.

Att döma av Nature och Fores sammanfattningar av klimatavtalet så är det många frågor som ännu inte är lösta.

De olösta frågorna är bland annat om målet ska vara att temperaturökningen ska begränsas till 1,5 eller 2 grader, hur ansvaret för utsläppsminskningar ska fördelas mellan länderna, vad som händer med klimatbiståndet efter år 2020, om alla länder ska rapportera sina utsläppsminskningar på samma sätt, hur klimatskador som inte går att förhindra ska hanteras och vilket utsläppsmål som ska gälla.

Det ena alternativet i texten om utsläppsmål innebär ett siffersatt mål till 2050 och det andra alternativet till utsläppsmål innebär en skrivning om klimatneutralitet runt år 2100, det första målet är mer ambitiöst skriver Fores.

De rikare länderna är rädda för att bli skyldiga till kompensering för klimatskador som inte går att förhindra. Det kan exempelvis handla om mark som förstörs på grund av stigande havsnivåer. Texten i utkastet är oklar kring dessa frågor.

De rika länderna har lovat att till 2020 ge 100 miljarder dollar till fattigare länders arbete med att minska utsläppen och anpassa sig till ett förändrat klimat. För många fattigare länder är det viktigt att klimatbiståndet ökar efter år 2020. Hur det blir med det framgår inte i det nya utkastet, skriver Nature.

Efter förslaget har EU, USA och alliansen för de fattigaste länderna gått samman och menar att förslaget är otillräckligt, rapporterar Sveriges Radio.

Avtalsförslaget har tagit steg framåt. Det är kortare och koncisare. De svåra frågorna är tydligare, men de är fortfarande svåra och fortfarande olösta och mycket arbete återstår, säger miljöminister Åsa Romson (mp) till Sveriges Radio.

Den som vill läsa mer om de frågor som diskuteras och vad som hänt innan på Paris-mötet kan läsa våra artiklar här och här.

Miljö online2

Liknande artiklar