Svenska banker investerar över 60 miljarder kronor i fossilbolag

Foto: Daniel Mueller / Greenpeace

Nu uppmanas de avsluta allt ägande i de 200 största fossilbolagen – som ett första steg. 

Naturskyddsföreningen publicerade i dag en ny rapport, Bankernas svarta samvete – en kartläggning av svenska bankers investeringar i kol, olja och gas (pdf).

I rapporten, som är en del av initiativet Fair Finance Guide, konstateras att de sju största bankerna i Sverige sammanlagt investerar över 60 miljarder kronor i världens 200 största fossilbolag, som ingår i listan CU200.

”På grund av ägande i kol-, olje- och gasbolag finansierar banker idag fortsatta klimatförändringar, och utsätter samtidigt sparare för finansiell risk”, skriver Naturskyddsföreningen i rapporten, med hänvisning till att 80 procent av de fossila tillgångarna måste ligga kvar i marken om klimatmålen ska kunna nås.

En av de rekommendationer som lyfts fram i rapporten är att bankerna som ett första steg bör sätta upp mål om att avsluta allt ägande i företagen på CU200-listan. För företag som har en mindre andel fossilt bör bankerna driva aktivt påtryckningsarbete för att få företagen att upphöra med verksamheten.

Bankernas ägande i CU200 enligt undersökningen:
Nordea 17,9 miljarder
Swedbank 17,2 miljarder
SEB på 13,5 miljarder
Handelsbanken 5,7 miljarder
Danske Bank 3,7 miljarder
Länsförsäkringar 2,8 miljarder
Skandia 1,1

Miljö online2

Liknande artiklar