Uppsala gör ännu mer plats för cyklisterna!

Foto: Uppsala Kommun

Uppsala kommun inför cykelboxar, det vill säga ett eget utrymme framför stopplinjen för motordrivna fordon vid ett antal korsningar i Uppsala, enligt ett pressmeddelande från kommunen. 

Kommunen arbetar för att öka trafiksäkerheten för cyklisterna och cykelboxarna kommer tydligt markeras genom linjer och symboler på marken. Cykelboxarna finns hittills utmålade i korsningen Norbyvägen/Kåbovägen/Krongatan.

Ökad säkerhet för cyklisterna är avgörande för att nå målet om att bli Sveriges bästa cykelstad. Det här är en enkel åtgärd som gör trafikmiljön bättre för alla, säger Johan Lundquist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden i pressmeddelandet.

Enligt kommunens cykelpolicy vill kommunen att det ska vara bekvämt och upplevas som attraktivt att cykla i Uppsala, komforten ska vara hög och möjliggöra för cykling till arbete och skola under hela året. Kommunen menar att cykeltrafiken i Uppsala är en viktig del i arbetet för att förbättra folkhälsan, skapa en mer attraktiv stadsmiljö, samt minska biltrafikens andel av resorna i Uppsala kommun.

Miljö online2

Liknande artiklar