Utsläppsrätter motsvarande tio år av Sveriges utsläpp skrotas

Foto: http://politik.in2pic.com/

Sverige, Tyskland, Storbritannien, Danmark och Holland har beslutat att skrota oanvända utsläppsrätter på 634 miljoner ton. Det motsvarar ungefär tio år av Sveriges utsläpp, skriver SVT.

Dessa länder har minskat sina koldioxidutsläpp mer än vad de behövde enligt Kyotoprotokollet. Därför har de nu utsläpprätter över. De fem länderna hade möjligheten att spara oanvända utsläppsrätter till ett annat år, men de väljer alltså nu att inte använda sig av dessa utsläppsrätter.

Det var sen tidigare klart att Sverige kommer att slopa sina utsläppsrätter för 2013. Nu säger regeringen att de ska ta beslut varje år om att slopa utsläppsrätter som är över. Miljöminister Åsa Romson (MP) hoppas att fler länder kommer att följa efter och säger till SVT att:

Detta är ett sätt att trycka på andra Kyotoländer att visa att man faktiskt annullerar för att uppnå ännu bättre klimatmål än vad man sagt till 2020. Och det ger en positiv injektion i de samtal som pågår.

Miljö online2

Liknande artiklar