Vattenfall: ”Sveriges energiproduktion kan vara 100 procent förnybar inom 25 år”

Foto: Vattenfall

Är möjligt till år 2040, menar bolagets vd Magnus Hall.

I en debattartikel i Svenska dagbladet skriver Vattenfalls vd att bolaget just nu inne i en förändringsprocess där man satsar på att förändra produktionsportföljen till förmån för förnybar energi.

Några nyheter om den planerade försäljningen av Vattenfalls tyska brunkolsverksamhet ges inte i artikeln. Men vad gäller utvecklingen i Sverige gör Magnus Hall klart att energiproduktionen i Sverige senast 2040 kan vara helt förnybar:

Med rätt förutsättningar finns det goda möjligheter att Sverige skulle kunna ha en till 100 procent förnybar energiproduktion inom 25 års tid. Men det kräver att vi använder landets tillgångar på ett väl avvägt sätt under denna tid. Vattenkraften utgör en viktig förutsättning för detta liksom kärnkraften. Transmissionsnätet måste fortsatt utvecklas och anpassas för mer väderberoende produktion. I takt med detta måste en energieffektivisering till och inte minst en utbyggnad av kraft från vind, sol och biomassa.

I somras anordnade Vattenfall ett seminarium under Almedalsveckan, som kan ses här, där diskussionen handlar just om vilka möjligheter och utmaningar som finns med ett helt förnybart energisystem.

Miljö online2

Liknande artiklar