En femtedel av Englands vatten är nu skyddat

Delfiner
Foto: Delfiner utanför Fort George. Foto: Sylvia Duckworth (CC by SA 2.0)

23 nya marina skyddszoner kommer inrättas utanför England, och komplettera de 27 som redan inrättats. Sjöhästar, delfiner, maneter och sjögräs är några av de som kommer få bättre skydd, skriver The Guardian.

Tidigare låg ett förslag för 127 skyddade områden, och beslutet får kritik för att vara tandlöst av professor Callum Roberts vid University of York. Roberts oroar sig för att bristen av skötsel kommer skapa en illusion av att parkerna är skyddade när de egentligen inte är det.

Vi behöver mer, då nätverket vi har är långt ifrån komplett.

Regeringen har svarat att skötseln ska vara på plats inom två år, men Roberts är fortsatt skeptisk.

Miljö online2

Liknande artiklar