Förhandlingsstart för Sveriges första höghastighetsjärnväg

Foto: Nims2000 (CC BY 1.0)

I morgon är det förhandlingsstart för Sveriges första höghastighetsjärnväg. Förhandlingen ska fastställa sträckning, stationsorter, nya bostadsprojekt och ekonomiskt ansvar.

Den nya banan ska binda samman Stockholm, Göteborg och Malmö. För miljön betyder en höghastighetsbana ökad godstrafik på räls eftersom persontrafiken förflyttas, vilket på sikt kan minska transportsektorns utsläpp. En högre kapacitet kommer också att förkorta restider och ge en mer tillförlitlig tidtabell. Vilket borde innebära att fler människor låter bilen stå.

Sverigeförhandlingen har bjudit in kommuner och regioner till att delta i förloppet, och intressenterna kommer under den inledande dagen att få information om hur förhandlingsprocessen kommer att se ut. Förhandlingsrepresentanterna HG Wessberg och Catharina Håkansson kommer då att framföra vilken sträckning genom Småland och vilka stationsorter som förhandlingen till en början kommer att beröra.

Under eftermiddagen kommer berörda kommuner och regioner ta emot ett första bud, vilket blir förhandlingens startskott.

Här kan du läsa mer och i morgon också direktfölja mötet via en webbsändning.

Miljö online2

Liknande artiklar