Gröna tak blir en allt vanligare syn i städerna

Foto: Sky Garden Ltd

Anlägga en trädgård på taket, varför inte? Eller i alla fall en mossmatta eller lite sedumväxter.

Att plantera på taken är inte något nytt påfund. Tvärtom, det har funnits länge i både Sverige och andra delar av världen. Men att odla på taken i stadsmiljö är kanske inte lika gammalt, något som bland annat KIT skriver om.

I Frankrike röstades förra året en lag igenom att alla nybyggda, kommersiella hus måste ha solpaneler eller grönt på taken. En lag som sedan tidigare redan finns i Basel i Schweiz och i Toronto.

Anledningen till att växter på taken i stadsmiljö är så bra finns det flera anledningar till. Ju tätare det byggs, desto mer får parker och andra grönområden ge vika. Temperaturen stiger, likaså minskar den biologiska mångfalden och regnvatten som behöver någonstans att ta vägen hamnar plötsligt på gatorna utan välfungerande dagvattensystem.

Varför är då takplanteringar så viktiga för klimatet och miljön?

1. Växter har i sig en kylande effekt och minskar därför på den värme som bildas både i huset och i städerna. Det behövs mindre energi för att kyla ner husen när det är varmt. Ett grönt tak reflekterar dessutom bort betydligt mer solenergi än vad till exempel svarta tak gör, som istället suger åt sig värme.

2 Den biologiska mångfalden behöver inte försvinna helt och hållet. Plötsligt har både insekter och fåglar nya boendemiljöer i städerna.

3. Gröna tak fungerar även som en buffert för regnvatten. Vattnet sugs in i de gröna taken och når därför dagvattenbrunnar mycket långsammare, vilket gör att det kan tas upp bättre.

4. Gröna tak har en viss förmåga att isolera och därför behålla värme när det är kallt ute.

5. Det kan bidra till minskade buller volymer i och med att vegetationen fungerar som isolering även här.

6. Närproducerad mat? Om möjligheten finns, varför inte göra ett grönsaksland eller en kryddträdgård och odla mat till hushållet?

7. Sist men inte minst binder växtlighet koldioxid och skadliga partiklar samt frigör syre. Perfekta luftrenare!

Så går du i tankarna att lägga om taket? Satsa då på ett grönt tak!

Miljö online2

Liknande artiklar